Góralu Czy Ci Nie Żal

I'm Miodusia, click me!     A "Góral" is a mountaineer or "hillbilly". In this song, whenever he is being "directly addressed" by the singer, the word takes the form "Góralu". The singer asks him if he is sorry to be leaving the mountains, asks him WHY he is leaving, and begs him to return.

Góralu czy ci nie żal,
Od chodzić od stron ojczystych,
Świerkowych lasów i hal,
I tych potoków przejrzystych?

Góralu czy ci nie żal?
Góralu wróć się do hal.
Góralu czy ci nie żal?
Góralu wróć się do hal.

Góral na góry spoziera,
I łzy rękawem ociera,
A góry porzucić trzeba,
Dla chleba, panie, dla chleba.

Góralu czy ci nie żal, itd. *

Góralu wróć się do hal,
W chatach zostali ojcowie,
Gdy pójdziesz od nich hen w dal,
Cóż z nimi będzie, ach, kto wie?

Góralu czy ci nie żal, itd.

Góral jak dziecko płacze;
"Może ich już nie zobaczę?"
I poszedł w dal mroczną zkosą,
W guńce starganej i boso.

Góralu żal mi cię żal,
Góralu, wracaj do hal!
Góralu żal mi cię żal,
Góralu, wracaj do hal!


* itd. is the Polish version of etc. It stands for "i tak dalej", literally "and so forth".

 
Go to the raft trip, HERE.

Find out about KOLĘDY by clicking HERE.

 


Go to the Polish Folk Music Page.
Go to the Poland Page.


Home
3/22/03